Brommas Vänner – trivsel och trygghet på Bromma gymnasium

Vi vill att alla elever ska kunna gå till skolan med lust och tillförsikt. Alla elever ska bli sedda och respekterade som människor. Alla – både vuxna och ungdomar på Bromma gymnasium – har ett gemensamt ansvar för att skolans elever ska känna sig trygga.

Vi har kompisstödjare och "Brommas personalvänner" som en del i skolans arbete mot diskriminering, mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling. .

Kompisstödjarna

I varje klass väljs två kompisstödjare, som skall verka för en god stämning i klassen och motverka mobbning. Kompisstödjarna träffas regelbundet för att stämma av situationen i klasserna tillsammans med sina "Brommas personalvänner". Varje läsår träffas hela gruppen på ett jul- och ett vårmingel.

Brommas Vänner är med och skapar en bättre värld. En röst gör skillnad, din röst gör skillnad!

Om du själv känner dig utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling – eller om du vet/misstänker att någon annan är det – kan du prata med valfri kompisstödjare eller "Brommas personalvänner". Det behöver inte vara någon från din klass. Att berätta är inte att tjalla, det är att stå upp för den som behöver det och förtjänar det.

Brommas personalvänner

Två/tre lärare från varje arbetslag samt kurator, skolsköterska, bibliotekarie och en representant från skolledningen.

Marie-Louis Randahl, Susanne Albrecht, Rebecka Östergren, Johan Lissel, Kim Vest, Barbro Gustafsson, Kerstin Markselius , Charlotte Davidsson, Eva Jabell och Margareta Björnsson.

Dela: