Regler för bibliotekslån

  • Du lånar på biblioteket med hjälp av ditt skol-id. Detta kort är en värdehandling.
  • Du som elev ansvarar för det som lånas på ditt lånekort och du måste lämna tillbaka eller låna om medierna när lånetiden går ut. Den normala lånetiden på en vanlig biblioteksbok är cirka 4 veckor.
  • Läroböcker lämnas tillbaka vid kursens slut eller om du avbryter dina studier i förtid.
  • Du måste lämna tillbaka just de bokexemplar som du lånat. Se till att förvara läroböckerna på ett sådant sätt att du inte blandar ihop dem med någon annans. Skriv ditt namn med bläckpenna längst bak i alla läroböcker.
  • Om något inte lämnas tillbaka i tid går det ut påminnelser från biblioteket och därefter blir du som elev/vårdnadshavare ersättningsskyldig.
  • Ersättning av borttappade eller skadade medier sker till ett fastslaget schablonpris på 300 kr med undantag för pocket och med hänsyn tagen till bokens skick. Du kan även ersätta boken med ett likvärdigt exemplar.
  • Ouppklarade lån eller skulder till biblioteket lämnas vidare till kommunens ekonomiavdelning.
  • Villkor vid lån av biblioteks- och läroböcker

  • Du och din vårdnadshavare ska skriva på en ”låneförbindelse” och lämna in det till din mentor. Därefter är du välkommen att använda biblioteket så mycket du vill!

Dela:
Kategorier: