Välkommen till kuratorn!

Jag heter Eva Jabell och arbetar som skolkurator. Du når mig per telefon 08-508 49 414 eller e-post: eva.jabell@stockholm.se. Du kan också besöka mig i rum A317.

  • Jag ingår i skolans krisgrupp.
  • Jag har tystnadsplikt.
  • En samtalspartner som lyssnar och förstår.
  • Du kan prata med mig om allt som känns jobbigt.
  • Inga problem eller funderingar är för små eller oviktiga!

Stöd och hjälp i olika frågor

Jag ger dig stöd och hjälp med att reda ut och bearbeta svårigheter och problem som rör till exempel studier, personliga problem, livsfrågor, kamrater, familj, sexualitet, samlevnad och drogfrågor.

Råd i frågor om sociala hjälpinstanser

Jag ger dig råd i frågor om samhället och dess sociala hjälpinstanser – vart du vänder dig för att få hjälp.

Konflikter och mobbning

Jag utreder och hanterar mobbningsproblem och konflikter mellan enskilda elever eller grupper.

Som kurator finns jag till för dig – så ta gärna kontakt med mig.

Välkommen!

Råd och stöd till föräldrar

Jag ger råd och stöd i olika sociala och personliga frågeställningar till dig som är förälder.

Studieekonomiska frågor

Jag ger viss information kring studieekonomiska frågor. Jag kan hjälpa dig med viss information och frågor angående din studieekonomi, studiemedel och bidrag.
För mer information om studiemedel, besök CSN:s webbplats som du hittar via länken till höger.

Stipendier och fonder

Jag kan hjälpa dig att få viss information om stipendier som du kan söka. Via länken till höger får du flera tips att komma gång med.

Kuratorns länksamling

Jag har samlat flera nyttiga länkar som du hittar via navigationen till höger. 

 

Dela:
Kategorier: