Till innehåll på sidan

Betygskala från A till F

Gymnasieskolan har en sexgradig betygsskala från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Betygsskalan och kunskapskraven ska ge goda förutsättningar för tydlig information och en rättvis och nyanserad bedömning.

Generella betygskriterier

Bromma gymnasium har arbetat för att utveckla en samsyn vad gäller betyg och bedömning. Syftet med detta är att elever ska bedömas likvärdigt och rättvist oavsett på vilken kurs eller skola studierna bedrivs.

Trots mängden kurser av olika karaktär och innehållets anpassning till programmålen kan man identifiera gemensamma kvalitéer för de olika betygsstegen. Dessa uttrycker den kunskapssyn som skolan står för och underlättar ämnesövergripande samarbete.

På Skolverkets hemsida hittar du mer information om betyg och kriterier.

Som elev kan du se dina aktuella betyg på Skolplattformen. 

 

 

Dela:
Kategorier: