Betygskala från A till F

Gymnasieskolan har en sexgradig betygsskala från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Betygsskalan och kunskapskraven ska ge goda förutsättningar för tydlig information och en rättvis och nyanserad bedömning.

Generella betygskriterier

Bromma gymnasium har arbetat för att utveckla en samsyn vad gäller betyg och bedömning. Syftet med detta är att elever ska bedömas likvärdigt och rättvist oavsett på vilken kurs eller skola studierna bedrivs.

Trots mängden kurser av olika karaktär och innehållets anpassning till programmålen kan man identifiera gemensamma kvalitéer för de olika betygsstegen. Dessa uttrycker den kunskapssyn som skolan står för och underlättar ämnesövergripande samarbete. Klicka på "konkretisering" till höger för att se vad som är gemensamt för betygen i alla olika ämnen.

På Skolverkets hemsida hittar du mer information om betyg och kriterier.

Åtkomst till betyg på nätet

Betygen är åtkomliga via hemsidan https://skolplatsen.stockholm.se.

Använd samma Inloggningsuppgifter som till skoldatorn.
Kommer du inte in kan det bero att ditt datorkonto är låst eller att lösenordet måste bytas.
Kontakta då elevsupporten.
Telefon  020 - 838 838
e-post  elevsupport@stockholm.se

Dela:
Kategorier: