Till innehåll på sidan

Bild och form 1b, 100 poäng

Individuellt val bild är ett bra val för dig om är intresserad av utveckla din skapande förmåga, metoder för idéproduktion, och kunskaper på bildområdet inom konst, illustration, design och reklam. Du får möjlighet att pröva olika bildmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala och pröva på olika tekniker, material, och bilduttryck samt analysera egna, andra bilder. Du får kunskaper om konstnärliga kompositionstraditioner, perspektivmetoder färgteorier och bildgenrer och du får också möjlighet att arbeta med ett valfritt bildområde under kursen gång.
Se vidare i ämnesplanen för bild.

Kurskod: BILBIL01b

Dela:
Kategorier: