Till innehåll på sidan

Bromma gymnasium – då och nu

-

1930-talen

Den plats där Bromma gymnasium ligger idag har en gång i tiden kallats Stora Mossens gård. Det var ett mindre område i ett öppet landskap som låg i de nordöstra delarna av Brommas trädgårdsstäder.

I maj 1934 beslutades att det Högre Allmänna Läroverket i Bromma och dess tomt skulle omfatta Stora Mossens gård och ett koloniområde som låg söder om gården. Skolan började byggas 1935. Arkitekten var Paul Hedqvist och byggmästaren var Edvin Rundlöf.

Den 18 maj 1937 invigdes Högre Allmänna Läroverket av konung Gustav V under mycket högtidliga former. Över 1300 personer deltog i invigningen, som förrättades av kungen och av ecklesiastikministern. Kungen lyckönskade Bromma till det nya läroverket och uttryckte en förhoppning om att inom dess murar alltid "måtte danas en ungdom värdig att representera Sverige". Bromma läroverk bestod av realskola och gymnasieskola. Skolan var Sveriges största med drygt 1200 elever.

1940- och 50-talen

Bromma Läroverk var ett traditionellt läroverk med real- och latinlinje. Jämte undervisningen var skolan mest känd för sitt musikliv. Tradjazz, skolkör och skolorkester bidrog till denna profil. 1942 hade skolan det högsta antalet elever någonsin: 1284 elever i 41 klasser.

1950- och 60-talen

Bromma utmärkte sig under en rad år som Sveriges främsta friidrottsskola. Den så kallade Kungakannan var i praktiken bofast på Bromma. 1961 ersattes realskolan av enhetsskolan (grundskolans högstadium). 1964 gavs den sista realexamen på Bromma Läroverk.

1966 bytte Bromma Läroverk namn till Bromma gymnasium.

1970- och 80-talen

Bromma övertog idén med koncentrationsläsning från Norra Latin. Det innebar att färre ämnen lästes varje år men med fler timmar per vecka. 1983 tog skolan det första steget in i datorvärlden genom att man införde en ettårig ADB-utbildning.

1990-talet

Gymnasieutbildningen genomgick en kraftig reform då de gamla "linjerna" togs bort och ersattes av 16 nationella program. Bromma började erbjuda tre studieförberedande program och ett yrkesförberedande program.

1997 firade skolan sitt 60-års jubileum.

2000-talet

Bromma gymnasium har nu fyra teoretiska program: samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsrogrammet samt teknikprogrammet. 

Lärararbetslag som arbetar kring programinriktningarna är införda och ett nytt Bromma gymnasium växer fram lagom till att skolan ska renoveras.

2007/2008 återinvigs Bromma gymnasium efter en omfattande renovering. Elever och lärare möts av fräscha ljusa färger i rum och korridorer, fin konst på väggarna, nya möbler och modern teknik i klassrummen. Passande nog är det också dags för skolans 70-års jubileum.

Dela:
Kategorier: