Till innehåll på sidan

Bromma gymnasiums föräldraförening

Gymnasietiden är en kort men viktig period i att förbereda ungdomarna inför framtiden. Genom föreningen kan Du vara med och göra skillnad.

Nu behöver vi bli fler!

Du kan själv vara med och styra ditt engagemang efter dina förutsättningar. Att engagera sig genom en förening betyder att man får mer tillbaka jämfört med att
göra allt själv.

En annan fördel är att argumenten blir starkare ju fler medlemmar som står bakom

Föreningens ändamål är att verka för ett stärkt samarbete mellan föräldrar, elever, skolans ledning och personal, samt genom föreningen öka föräldrarnas möjligheter att påverka och få inflytande över hur skolverksamheten utvecklas.

Föreningens uppgift är också att vara ett stöd till såväl föräldrar som elever och skolans personal, så att barnen kan ges en trygg och utvecklande skolmiljö

Kontaktuppgifter:

E-post: ffbgordforande@gmail.com
Telefon
072-889 69 69
(Rickard Cedergren)

Medlemsskap

Att bli medlem i Bromma gymnasiums föräldraförening är lätt.

Det kostar 100 kronor per år och familj eller 250 kronor för hela gymnasietiden.

Medlemsansökan görs här

 

 

Dela: