Bromma gymnasiums krisgrupp

Nedan följer en lista på medlemmarna i Bromma gymnasiums krisgrupp samt deras telefonnummer.

Ledningsgrupp:

Rektor Gunilla Blomqvist 08 - 508 494 21

Rektor Lennart Kågestam 08 - 508 330 06

Rektor Johan Norvell 08 - 508 494 22

Rektor biträdande Jyrki Westman 08 - 508 494 10

Administrativ chef Joachim Rogulla 08 - 508 494 25

Elevhälsoteam:

Kurator: Eva Jabell 08-508 494 24
Skolsköterska: Anne Lewinter 08-508 494 23

Expedition:

Anita Alerius 08 - 508 494 03

Rektor kallar berörda i krisgruppen till samling i rektors rum vid tillbud. Rektor fördelar ansvaret. Utrymningsledare är administrativ chef. Receptionen informeras om händelsen.

Dela:
Kategorier: