Till innehåll på sidan

Ekonomiprogrammet

Detta är programmet för dig som vill stimulera ditt intresse – nationellt och internationellt – för ekonomi, samhälle och historia och som vill utveckla och bygga upp dina kunskaper samt din kompetens inom dessa områden.

Allt fler elever kommer till vår ekonomiutbildning för att de ser Bromma gymnasium som en viktig plattform för sitt eget framtidsbygge. Vi vill med denna utbildning möta det behov av kunskaper och färdigheter som efterfrågas i Sverige, övriga Europa och med sikte på internationellt samarbete.

Ekonomiska förhållanden som tidigare varit under nationell kontroll påverkas i allt högre grad av det som sker runt om i världen. Nationella gränser minskar i betydelse. Medlen att kommunicera förändras och förnyas. Informationstekniken möjliggör ett snabbare informationsutbyte och en effektiv hantering av en stor mängd information. Att kritisk kunna bedöma tillförlitligheten i svåröverskådliga informationsmängder blir allt viktigare.

Inriktning ekonomi

Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

Inriktningen ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som:

 • redovisning
 • kalkylering
 • marknadsföring
 • ledarskap, organisation 

Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag.

Programfördjupning (300p)

 • marknadsföring
 • företagsekonomi specialicering
 • engelska 7

Inriktning juridik

Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning juridik

Inriktningen juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Programfördjupning (300p)

 • företagsekonomi 2
 • entreprnörskap och företagande
 • engelska 7

Kontakter med omvärlden

Vi har kontakter utanför skolan för att ge dig mer direkta erfarenheter av näringslivet:

 • UF – Ung Företagsamhet
 • Stiftelsen Företagsam
 • Rotary i Västerled
 • Externa föreläsare från näringslivet

Under ledning av engagerade, erfarna och behöriga lärare får du en god och genomtänkt utbildning oavsett om du är inriktad på att gå ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet, eller redan nu är inställd på fortsatta studier. Bromma gymnasium erbjuder en utbildning som värdesätter ansvar och ömsesidig respekt och som förbereder dig för högre studier i Sverige och utomlands.

Du får solida baskunskaper, goda språkkunskaper och ges möjlighet att utveckla din kommunikativa kompetens. Som elev på ekonomiprogrammet får du även möjlighet till internationella utbyten via olika Erasmusprojekt. Problemlösning och samarbete är centrala begrepp och du har god tillgång till informationsteknik.

Programmet erbjuder även möjligheter att delta i den populära schackklubben samt mattestuga. 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Jyrki Westman, biträdande rektor
Telefon: 08 508 494 10
E-post: jyrki.westman@edu.stockholm.se

Dela: