Till innehåll på sidan

Elevkåren

Bromma gymnasium är en anrik skola som öppnade 1937. För oss som går här idag märks det genom att det är en otroligt fin skola med traditioner som går tillbaka årtionden som kan upplevas av Brommaelever än idag.

Bromma gymnasiums elevkår gick från att vara ett elevråd till att bli en fristående elevkår våren 2011. Det innebär att elevkåren inte längre är bundna till skolan utan driver den här fristående organisationen helt på egen hand och med ideella medel samt tid. Det innebär dock inte att elevkåren har mindre kontakt med skolan, tvärtom. Elevkåren har en kontinuerlig dialog med lärarna och skolledningen vilket är en av grundpelarna till att vår skola blir bättre och bättre varje dag.

Bromma gymnasiums två ledord är kunskap och gemenskap där lärarna står för kunskapen och elevkåren står för gemenskapen. Hur gör elevkåren det, undrar kan ni? Framförallt arrangeras en mängd olika evenemang under året där kanske det största och mest kända är välkomstveckan för ettorna som kallas för ”A-weckan”. Under veckan tävlar klass mot klass i en mängd olika lekar och utmaningar. Många klär också ut sig, även klassens mentor, efter det tema varje klass tilldelas; Superhjältar blandas med militärer, kostymfolk och sportiga atleter.

Organisationen som sådan består av Styrelsen som är förtroendevald vid årsmötet. De nya ettorna föreslås av valberedningen och väljs sedan in. Antalet sökande till Styrelsen har ökat med 600 % på två år vilket är fantastisk kul! I år sökte nästan en tredjedel av alla ettor till styrelsen. I skrivande stund är 700 medlemmar i Bromma gymnasiums elevkår men antalet ökar konstant.

Att vara med i styrelsen kräver många tidiga morgnar och mycket arbete utanför skoltid. Som ordförande är jag särskilt imponerad att styrelsemedlemmarna lyckas kombinera det här krävande uppdraget med goda studieresultat.

Styrelsen träffas oftast Styrelserummet som renoverades under 2013. Där diskuterar och planerar allt mellan himmel och jord som inte har med lärandet att göra på skolan. Under vissa perioder har är det extra mycket att stå i vilket självklart resulterar i fler möten. Elevkåren försöker att alltid vara våra elever till lags och därför jobbar de aktivt för ett stort föreningsliv på skolan. Visionen är att alla elever ska ha sina tre bästa år i livet på Bromma gymnasium och det jobbar Elevkårsstyrelsen stenhårt för 365 dagar om året!

Följ Elevkåren på sociala medier
https://www.facebook.com/BrommaG eller styrelsenbromma på Instagram.
 

 

Dela:
Kategorier: