Till innehåll på sidan

Fotografisk bild 1, 100 poäng

fnh

Individuellt val foto är ett bra val för dig som vill lära dig att använda systemkamerans funktioner samt kunna redigera fotografier i bildbehandlingsprogram.
Du får möjligheten att fotografera och redigera bilder i bildbehandlingsprogram samt använda olika och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
Du får öva på komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild. Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk och modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. 
Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.
Se vidare i ämnesplanen för fotografisk bild

Kurskod: FOTFOT01

Dela: