Frånvaro kan påverka studiebidraget

Rutiner för indrag av studiebidrag från CSN

Skolan har 7 perioder per läsår där frånvaron kontrolleras. Har en elev en frånvaro på totalt 4 timmar under perioden eller över 15% anmäld frånvaro som inte kan styrkas med giltigt läkarintyg får eleven först en varning och i nästa steg kommer CSN-bidraget att dras in.

CSN-varning

Har en elev för hög frånvaro eller över 15% anmäld frånvaro som inte kan styrkas med giltigt läkarintyg kommer eleven att få en varning hemskickad per post. Där informeras om att frånvaron varit för hög och att CSN-bidraget kommer dras in om frånvaron fortsätter.

CSN-indrag

Har en elev fått en varning och fortsätter att ha frånvaro i efterföljande period kommer CSN-bidraget att dras in. Skolan skickar informationen till CSN som stoppar utbetalningen för den period eleven varit frånvarande. Skolan meddelar elev/vårdnadshavare ett beslut om detta.

Om elevens frånvaro har minskat vid nästa kontroll meddelar skolan CSN och CSN påbörjar utbetalningen igen.

Dela: