Till innehåll på sidan

Frånvaro kan påverka studiebidraget

Rutiner för indrag av studiebidrag från CSN

Skolan har 7 perioder per läsår där frånvaron kontrolleras. Har en elev en ogiltig frånvaro på totalt 4 timmar under perioden eller över 15% anmäld frånvaro som inte kan styrkas med giltigt läkarintyg får eleven först en varning och i nästa steg kommer CSN-bidraget att dras in.

CSN-varning

Har en elev för hög ogiltig frånvaro eller över 15% anmäld frånvaro som inte kan styrkas med giltigt läkarintyg kommer eleven att få en varning hemskickad per post. Där informeras om att frånvaron varit för hög och att CSN-bidraget kommer dras in om frånvaron fortsätter.

CSN-indrag

Har en elev fått en varning och fortsätter att ha frånvaro i efterföljande period kommer CSN-bidraget att dras in. Skolan skickar informationen till CSN som stoppar utbetalningen för den period eleven varit frånvarande. Skolan meddelar elev/vårdnadshavare ett beslut om detta.

Om elevens frånvaro har minskat tillräckligt vid nästa kontroll meddelar skolan CSN och CSN påbörjar utbetalningen igen. Det kan dröja innan utbetalningen kommer igång igen eftersom CSN ofta hunnit betala ut bidraget eleven inte hade rätt till när skolans rapport kommer. 

Dela: