Gymnasieingenjörernas examensarbeten

Eleverna som går fjärde teknikåret, för att slutligen få examen som gymnasieingenjör, gör praktik ute på ett företag under elva veckor. Slutresultatet av denna praktik är en ett examensarbete inom Innovation och Produktion, 100 poäng.

Här presenteras ett urval av examensarbetena för läsåret 2013 - 2014.

Effektivisering av en packningsprocess

Mathias Eriksson
Företaget ville få en bättre arbetsmiljö för sina anställda samt reducera tidsåtgång mellan färdig produkt och leveransklar produkt.

Läs hela examensarbetet här.

Design av displayfästen i Multi-Functional Console

Robin Saaristo
Tillverkaren av ett ledningssystem behövde konstruera nya fästen för 30"-skärm då de gamla inte passade för den nya skärmmodellen, detta i ett strängt begränsat utrymme.

Läs hela examensarbetet här.

Konstruktion av infästningsfixtur till funktionsrigg.

Veronica Berggren
För att kunna testa elektroniska system behövs olika infästningsfixturer för att kunna testa systemet.

Läs hela examensarbetet här.

Framtagning av monteringsfixtur

Angela Andersson
Under montering av olika system krävs en monteringsfixtur som inte är i vägen vid ihopsättning, fysiskt klarar vikten och är lätt att flytta, vända och vrida på.

Läs hela examensarbetet här.

Visualiserings av kalibreringsdata

Robin Björk
Vid kalibrering av olika system är det viktigt att kunna visaulisera data grafiskt för att kunna hitta fel och avvikelser från specifikation.

Läs hela examenserbetet här.

Smörjfett och gänglåsnings påverkan på skruvförband

Eddie Lager
Kan man ta vilket smörjfett som helst när man använder skruvförband? Måste man dra åt hårdare för det ena än det andra eller håller det ens ihop?

Läs hela examenserbetet här.

 

 

Dela: