Till innehåll på sidan

Kunskap och gemenskap

Bromma gymnasium har en kultur som präglas av öppenhet, vänlighet och glädje. Verksamheten har sin grund i goda relationer där alla blir sedda och känner sig betydelsefulla.

Skolan har tydliga rutiner och strukturer.

Våra elever utvecklas genom utmanande och varierande arbetsformer. I utbildningen ser eleverna på sig själva och världen i nya perspektiv. Utbildningens olika delar skapar en meningsfull helhet som gör eleverna väl rustade för det globala arbetslivet.

 

Dela: