Kurskatalog individuellt val

Följande kurser är planerade för individuellt val på Bromma gymnasium.
Vilka som i slutänden blir av beror på antalet sökande till respektive kurs, blir det för få ställs kursen in.

Språk

Engelska 7 Spanska 1
Franska 1 Spanska 2
Franska 2 Spanska 3
Franska 3 Spanska 4
Franska 4 Spanska 5
Franska 5 Tyska 1
Mandarin 1 Tyska 2
Mandarin 2 Tyska 3
Mandarin 3 Tyska 4
Mandarin 4 Tyska 5
Mandarin 5  

Estetiska ämnen

Bild och form 1b Musik - Ensemble 1
Fotografisk bild 1 Musik - Instrument eller sång 1
  Musik - Instrument eller sång 2

Matematik - Data

Matematik 3b Webutveckling
Matematik 5  

Idrott och Hälsa

Hälsopedagogik

Kost och hälsa

Idrott och hälsa 1 - Specialisering
Bollsport

Media

Film - och TV-kunskap Journalistik, reklam och information 1
Medier, samhälle och kommunikation Journalistik, reklam och information 2

Ekonomi och företagande

Affärsjuridik Företagsekonomi 1
Entreprenörskap Företagsekonomi 2
Entreprenörskap (Juridik) Ledarskap och organisation
  Markandsföring

Samhällsvetenskapliga ämnen

Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Mental träning Retorik

 

Dela: