Till innehåll på sidan

Kvalitetsgaranti

Kunskap och gemenskap hand i hand

Bromma gymnasium strävar efter att ge eleverna en högskoleförberedande utbildning med hög kvalitet inom ramen för Ekonomi-, Natur, Samhällsvetenskaps- och Teknikprogrammen. Kunniga pedagoger samarbetar med varandra och övrig personal för att alla elever ska utvecklas till unga vuxna som är väl förberedda för ett vuxenliv som ställer höga krav på kunskaper, social kompetens och samarbetsförmåga.

Klagomål, synpunkter eller förslag

Vi vill vara den bästa skolan för alla våra elever. När vi brister är vi tacksamma att få veta det, likaså tar vi gärna emot förslag på hur vi kan förbättra oss. Vid klagomål, synpunkter eller förslag som rör enskild elev ska i första hand elevens mentor kontaktas, i andra hand programmets rektor.

Ekonomiprogrammen
» Biträdande rektor Jyrki Westman

Samhällsprogrammen
» Biträdande rektor Camilla Wahl

Natur- och Teknikprogrammen
» Biträdande rektor Magdalena Stare

Dela: