Till innehåll på sidan

Målsättning för skolans elevhälsa

Ett av skolans ledord är hälsa. Målet är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på olika nivåer; organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. På det sättet skapar vi goda förutsättningar för kunskapsinlärning och personlig utveckling för eleven.

Elevhälsa är hela skolans angelägenhet

Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och innebär att alla arbetar hälsofrämjande. Arbetet sker i samverkan mellan ledning, elevhälsoteamet, mentorer, övriga lärare, andra personalgrupper, externa kontakter och vårdnadshavare med eleverna i fokus. Elevhälsoteamet (EHT) har en central och samordnande roll för skolans elevhälsoarbete och är en resurs för det hälsofrämjande arbetet.

Mentor har huvudansvaret för sin mentorsgrupp och har helhetsbilden av elevernas studiesituation. EHT har till uppgift att samverka med lärare, elever och vårdnadshavare samt ge stöd med kunskaper som är viktiga för att eleven ska lyckas med sina studier och må bra.

Elevhälsoteamet (EHT)

Utifrån den nya organisationen ingår rektor, biträdande rektor, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog i Elevhälsoteamet.

Elevhälsoteamet sammanträder vid två tillfällen varje vecka. Vid ett av tillfällena arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande. Vid det andra tillfället arbetar vi med elevärenden på grupp- och individnivå.

Vid behov upprättas åtgärdsprogram i samråd med elev, vårdnadshavare, mentor och elevhälsoteamet.

För att få kontakt med någon i elevhälsoteamet går man in på "kontakt" på första sidan och väljer rubriken "elevhälsan".

 

Dela:
Kategorier: