Naturvetenskapsprogrammet

Denna utbildning ger dig kunskap, grundad på naturvetenskap, om livets villkor och om sammanhangen i naturen. Naturvetenskapsprogrammet är genom sin bredd och sitt djup det program som ger bäst möjligheter till framtida studier. Naturvetenskapsprogrammet är det enda program som direkt ger behörighet till högskolestudier inom det naturvetenskapliga området. Efter studierna har du också behörighet till högskoleutbildningar inom andra områden.

Inriktning naturvetenskap

Ladda ner poängplan för naturvetenskapsprogrammet

Du fördjupar dina kunskaper i karaktärsämnena kemi, fysik, biologi och matematik. Studierna är omväxlande med experiment, teori, arbetsuppgifter, egna undersökningar, räkneuppgifter och studiebesök. Du tillägnar dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt men läser också humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Du kan till exempel läsa språken franska, tyska, spanska och kinesiska på vår skola.

Bromma gymnasium är ett av KTH:s samarbetsgymnasier. Genom detta får du bland annat möjlighet att genomföra ditt projektarbete på KTH. Lärarna på naturvetenskapsprogrammet samarbetar mycket inom arbetslaget och har en nära kontakt med sina elever.

Vår strävan är att eleverna:

  • tillägnar sig en stabil naturvetenskaplig grund inför fortsatta studier vid universitet/högskola
  • lär sig en naturvetenskaplig arbetsmetodik för planering och utförande av experiment med analys, diskussion och presentation av resultat
  • utvecklar ett naturvetenskapligt synsätt

Programfördjupning (200p)

  • Naturvetenskaplig specialisering, 100p
  • Engelska 7, 100p

 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Johan Norvell, Rektor
Telefon: 08 - 508 494 22
E-post: Johan.Norvell@stockholm.se

Dela: