Besök från Pravatibai Chowgule College, Indien.

Bromma gymnasium har för andra gången i år tagit emot 8 ungdomar från Parvatibai Chowgule College i Indien.

Detta är inom ramen för skolans fokusområde globalisering. Ungdomarna bor hos de elever i åk 3 som under slutet av november reser till detta College för bl a studiebesök och arbete med sina gymnasiearbeten. Utbytet är ett samverkansprojekt mellan Bromma gymnasium och Tullinge gymnasium.

Både våra gäster och våra egna elever har under de två veckorna gjort givande studiebesök på bland annat KTH i Kista, Norra Djurgårdsstaden, Stadshuset, Drottningholms slott samt Stockholms Hamnar AB.

Syftet med utbytet är att öka de indiska och svenska ungdomarna kunskaper om varandra och att ge dem en inblick i globaliseringens ansvar och möjligheter. En ögonöppnare inför framtida studie- och arbetsliv!

Dela:
Kategorier: