Journalistiken in i klassrummet

På bilden syns klassen E16A tillsammans med journalisten Martin Schibbye och mediestrategen Brit Stakston från Blank spot Project. Blankspot är en oberoende medborgarfinansierad reportagesajt. De vill belysa vita fläckar i Sverige och världen. Detta genom att skriva reportage som annars kanske inte hade uppmärksammats i media.

Martin kommer tillbaka till oss i höst efter sin resa till Eritrea. Eleverna får i en sluten Facebookgrupp följa Martins resa och research innan reportaget skrivs. D.v.s. hur han ska gå tillväga och hur han planerar en resa. Tanken kring projektet är också att uppmärksamma elever kring deras egna medievanor samt få kunskap kring källkritik. Detta görs i ett samarbete mellan svenskläraren Edina Dimiraca och samhällskunskapsläraren Eleonor Lauter.

Dela: