Att söka plats under pågående läsår

Vi kommer inför vårterminen att se över eventuellt lediga platser.

Är du som elev intresserad av en plats hos oss ska du mejla en ansökan till studievägledarna med följande uppgifter:

 

  • Vilket program och inriktning du ansöker till
  • Din nuvarande gymnasieskola och program
  • Kontaktuppgifter så att vi säkert kan nå dig. Ditt fullständiga namn, telefonnummer och mejladress och gärna kontaktuppgifter till vårdnadshavare
  • En kopia på betyg från åk 9 eller från tidigare gymnasiekurser om du söker till åk 2 eller 3
  • Din nuvarande studieplan som visar vilka kurser du läser och ska läsa på det program du går nu

 

Vi tar endast emot intresseanmälningar via mejl och det är viktigt att alla uppgifter enligt ovan finns med i ansökan.

 

Detta ska du göra perioden 1 december-15 december för att vi ska ha aktuella ansökningar inför vårterminen.

 

Vi kommer sedan att se över ansökningarna och rangordnar sökanden efter betyg och kontrollerar att studieplanerna överensstämmer med Brommas studieplaner. Det är alltså viktigt att du som söker har läst kurser som motsvarar dem enligt vår poängplan för programmet.

 

Innan skolstart i januari tar vi kontakt med elever som kommer att erbjudas plats.

 

SYV Eva-Marie Dahl, Ekonomiprogrammet

evamarie.dahl@stockholm.se

 

SYV Susanne Monto, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

susanne.monto@stockholm.se

Dela: