Besök från Indien

Bromma gymnasium har under två veckor gästats av 8 studerande från Chowgule College, Indien. Våra 8 elever i åk3 som under besöket är värdar kommer att göra ett återbesök i Indien under januari 2019. Det är nu tredje året vi på Bromma gymnasium genomför detta givande utbyte, ett utbyte som omfattar ett ömsesidigt lärande inom flera områden.  Många intressanta föreläsningar samt studiebesök har genomförts, bl a på Ericsson Studio och Stockholms Hamnar. Programmet avslutades med India Day på skolan där våra gäster genomförde ett fantastiskt musik och dansprogram för alla våra åk2 elever.

Dela:
Kategorier: