Anmäla frånvaro

Se denna sida för hur du frånvaroanmäler dig som elev eller hur du som vårdnadshavare frånvaroanmäler ditt/dina barn, antingen via Frånvaro Närvaro, via sms eller via app.

Har du som vårdnadshavare problem med att logga in i Skolplattformen eller Frånvaro Närvaro vänder du dig hit:

Tel: 08- 508 11 552

E-post: e-support@stockholm.se

 

Elever som har inloggningsproblem eller andra tekniska problem vänder sig till elevsupporten:

Tel: 020-44 33 00           

E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

 

Om frånvaroanmälan gäller elev utan fullständigt personnummer eller om inloggning i Skolplattformen-Frånvaro-Närvaro är omöjligt av andra speciella skäl kan frånvaroanmälan göras på skolans telefonsvarare. Tel. nr. 08-508 494 90.

 

Dela:
Kategorier: