Studentbetyg

Du som har tagit studenten kan hämta ditt examensbevis på expeditionen vardagar kl. 08.00-15.30. Ta med legitimation så att vi vet att det är rätt person som hämtar. Betyget är ett värdefullt original som du ska förvara säkert. När du behöver visa upp betyget av olika anledningar tar du en kopia av ditt original. Behöver det vidimeras kan någon som inte är släkt med dig intyga att kopian stämmer med originalet. Eftersom betyget är en värdehandling kan vi inte skicka det med post. Om du sökt till högskola eller universitet överförs betyget automatiskt till antagningssystemet.

Dela: