Reservantagning och skolbyte årskurs 1

 

Vad roligt att du har sökt till oss på Bromma gymnasium! Vi har många reserver i kö och här får du information om hur reservantagningen går till.

Ordinarie antagning

Elever kan följa sin egen reservplacering med hjälp av sina inloggningsuppgifter på www.gyantagningen.se.  Antagna elever som inte kommer till sin skola vid skolstart och inte har anmält förhinder förlorar sin plats efter tre dagar.

Reservantagning

När det blir en ledig plats ringer skolan till den elev som står först på tur på gymnasiantagningens reservl via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se 

Observera att om skolan inte lyckas nå den elev som står på tur, kontaktar skolan den elev som står näst på tur osv. En elev som vill försäkra sig om att skolan har alla de kontaktuppgifter som behövs ska skicka ett mejl med aktuella mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till våra studie- och yrkesvägledare:

evamarie.dahl@edu.stockholm.se Ekonomiprogrammet 

yvonne.nikolic@edu.stockholm.se Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 

Skolbyte

Den som är intresserad av att byta skola till Bromma gymnasium (och som inte redan står på Gymnasieantagningens reservlista) skall anmäla intresse till skolans yrkes- och studievägledare (se kontaktuppgifter nedan) så att vi kan kan upprätta en "skolbyteslista". Rangordning av elever på den listan görs efter en individuell bedömning utifrån betyg, språkval och eventuella särskilda skäl. Det är rektor som beslutar vilka elever vi då tar emot. 

Om en elev vill finnas med på denna "skolbyteslista" så måste eleven mejla namn, personnummer, kontaktuppgifter (mobilnummer och mailadress till elev är obligatoriskt), kopia av betyg och vilken skolplacering eleven har för tillfället till: 

evamarie.dahl@edu.stockholm.se Ekonomiprogrammet 

yvonne.nikolic@edu.stockholm.se Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Dela: