Till dig som sökt till Bromma gymnasium och står på reservlista

Vad roligt att du har sökt till oss på Bromma gymnasium! Vi har många reserver i kö och här får du information om hur reservantagningen går till.

 

Ordinarie antagning

Elever kan följa sin egen reservplacering med hjälp av sina inloggningsuppgifter på www.gyantagningen.se Antagna elever som inte kommer till sin skola vid skolstart och inte har anmält förhinder förlorar sin plats efter tre dagar.

Reservantagning

Från och med skolstart den 20 augusti och fram till den 31 augusti tar skolan över Gymnasieantagningens reservlista och följer den strikt. När det blir en ledig plats så ringer skolan till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se 

Observera att om skolan inte lyckas nå den elev som står på tur, kontaktar skolan den elev som står näst på tur osv. En elev som vill försäkra sig om att skolan har alla de kontaktuppgifter som behövs ska skicka ett mejl med aktuella mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till våra studie- och yrkesvägledare:

evamarie.dahl@edu.stockholm.se Ekonomiprogrammet 

yvonne.nikolic@edu.stockholm.se Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 

Antagning vid en senare tidpunkt

Om det uppstår en ledig plats från och med den 1 september så kontaktar skolan endast de elever som aktivt har meddelat att de fortfarande är intresserade av en plats på skolan.  

De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens reservlista och som fortfarande är intresserade av en plats på skolans nya lista måste därför höra av sig till studievägledarna via mail senast den 30 augusti. 

Dessa elever, liksom nya som tillkommit, utgör underlag för en ny lista som skolan upprättar. Rangordning av elever på den listan görs efter en individuell bedömning såsom betyg, språkval och särskilda skäl som bedöms vara betydelsefulla t ex medicinska- och sociala skäl.  Det är rektorn som beslutar vilka elever på reservlistan som ska tas emot efter den 1 september. 

Om en elev vill finnas med på skolans nya reservlista så måste eleven mejla namn, personnummer, kontaktuppgifter (mobilnummer och mailadress till elev är obligatoriskt), kopia av betyg och vilken skolplacering eleven har för tillfället till: 

evamarie.dahl@edu.stockholm.se Ekonomiprogrammet 

yvonne.nikolic@edu.stockholm.se Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Dela: