Besök från Indien

Som ett led i Bromma gymnasiums satsning på internationalisering har skolan sedan flera år ett utbytesprogram med Chowgule College i Indien. I årets utbyte har just del ett avslutats.

Ungdomar från Indien har besökt oss under två veckor med många givande aktiviteter. En av dem var ett studiebesök på Hyper Island där eleverna fick vara med om en workshop i entreprenörskap.

I januari besöker skolans ungdomar Indien i ett två veckor långt återbesök.

Dela:
Kategorier: