Distansundervisningen påbörjas

Från och med 20/3 kl.08.30 påbörjas distansundervisningen enligt schema.

Alla elever och vårdnadshavare bör ta del av den information som finns på Skolplattformen.

 

Denna information har gått ut till vårdnadshavare:

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har beslutat att all utbildning i gymnasieskolan ska bedrivas på distans. Detta gäller från och med den 18 mars och tills vidare. Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendation. Via Skolplattformen/ Min skola samt skolans hemsida ger skolan löpande information. 

Huvudprincipen är att undervisning på distans följer ordinarie schema och ”närvaro” tas. Det innebär att eleverna följer planeringen i respektive kurs hemifrån. I Skolplattformen ger elevernas mentor och undervisande lärare eleverna information och beskrivningar om hur studierna skall fortskrida.

Det är av yttersta vikt att alla elever följer den planerade undervisningen i enlighet med sina lärares instruktioner. Hjälp din tonåring att bibehålla vanliga rutiner och stötta genom att regelbundet följa upp hur studierna går. Ingen av oss vet i skrivande stund hur länge rådande läge kommer att vara. Skolans elevhälsoteam finns tillgängligt för elever som behöver stöd. Dessutom kan eleverna nå mentor och undervisande lärare via chattfunktionen i Teams.

IT-support finns tillgänglig för eleverna alla dagar 07.00-22.00:

Telefon 020-330900

Mail  elevsupport@edu.stockholm.se  

Under tiden undervisningen sker på distans så kommer skolan inte servera skollunch. Notera dock att regeringen meddelat att studerande får behålla sina studiestöd även om undervisningen sker på distans – mer information finns på CSN:s webbplats.

/ Skolledningen
 

 

 

Dela:
Kategorier: