Studenten 2020

Studentfirandet kommer på Bromma gymnasium, precis som på alla andra gymnasieskolor, att vara annorlunda detta år.

Skolledningen har tillsammans med klassrepresentanter i åk3, representant från elevråd och elevkår, samtalat kring möjliga lösningar samt önskningar som går att genomföra under rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Utbildningsförvaltningen. Vår student kommer att genomföras under tre dagar, fredag den 5/6 , måndag den 8/6  samt  tisdag den 9/6.  

Fyra avgångsklasser samlas varje dag. Starttider respektive dag är 09.00 , 11.00 , 13.00 , 15.00. Detta för att kunna hålla Folkhälsomyndighetens och Utbildningsförvaltningens restriktion om en klass i taget i skolan. Lottdragning för respektive klass och tid gjordes tillsammans med klassrepresentanter under möte tisdagen den 12/5. Nedan presenteras ordningen – dock har J17B valt sin tid som vinnare av Brommakampen. 

Själva utspringet beräknas till ca en timme efter starttiden och på skolgården välkomnas då två anhöriga per elev. Koner kommer att vara utplacerade för placering av föräldrar, så att smittrisk minimeras.  

 

Exempel på tidsschema och program: 

Klass X17A  har samling kl 11.00 i matsalen 

10.45 Tidigaste tid att samlas utanför matsalen. Tänk på att hålla avstånd 

11.00 – 11.30 Program i matsalen: 

- Förtäring – smörgåstårta och cider 

- Stipendieutdelning  

- Musik 

11.30 – 11.45 Klassfotografering bakom matsalen 

11.50 – 12.00 Samling i aulan för musik och tal av rektor 

12.00 – 12.05 Utspring på vanligt sätt 

12.05 – 12.20 Samvaro med anhöriga (2 per elev) på skolgården 

12.30 Skolgården skall åter vara helt tom  

 

Datum och tid för samling lottades tillsammans med klassrepresentanter och utfallet blev följande. 

Fredag 5/6

- 09.00 E17C

- 11.00 J17B

- 13.00 T17

- 15.00 D17

Måndag 8/6

09.00 N17B

- 11.00 N17A

- 13.00 E17B

- 15.00 J17A

Tisdag 9/6

- 09.00 E17A

- 11.00 S17C

- 13.00 S17A

- 15.00 S17B

Dela:
Kategorier: