Till innehåll på sidan

Ordningsregler

Bromma gymnasiums ordningsregler gäller för alla som vistas på skolan – såväl elever, personal som besökare. Ordningsreglerna arbetas fram i klassråd och elevråd.

På Bromma Gymnasium

  • respekterar vi varandra

  • respekterar vi vår närmiljö

  • respekterar vi att skolan är en plats för lärande och utveckling

 

Lärare och elever kan givetvis komma överens om ytterligare ordningsregler som ska gälla just för deras klass/undervisningsgrupp.

I övrigt gäller också:

  • att det är obligatorisk närvaro på alla lektioner. Är du sjuk eller behöver ansöka om ledigt måste du anmäla detta enligt skolans rutiner.
  • att du inte får röka på skolans område. För personal att du inte får röka alls under arbetstid.
  • att ingen får utsätta någon annan för mobbning eller annan kränkande behandling. För detta har vi en särskild handlingsplan.
  • att det inte är tillåtet att fuska.
Dela: