Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är det självklara valet för dig som vill förstå det nya informationssamhället och som vill lära dig mer inom områden som samhällsvetenskap, bildning och socialt entreprenörskap.

På samhällsvetenskapsprogrammet får du träna dina färdigheter genom inspirerande undervisning, livfulla diskussioner och ett varierat arbetssätt. Pedagogerna håller en hög nivå, men vill alltid bli bättre i samspel med dig som elev. Vi har höga förväntningar och strävar alltid efter en jämn arbetsbelastning, tvärvetenskapligt arbetssätt och varierande examinationsformer.

Under sista året av dina studier får du stor praktisk användning av dina färdigheter när du driver ett eget företag inom UF.

Inriktning samhällsvetenskap

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskaprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap ger dig en bred allmänbildning samt goda kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Programmet ger behörighet till många högskoleutbildningar.

Du får vara med och påverka framtidens samhälle, fördjupa dig inom historia, samhällskunskap, geografi och religion och du får en varierad undervisning med lärarledda lektioner, temastudier, tvärvetenskapligt arbetssätt, egen forskning, grupparbeten, föreläsningar och många intressanta studiebesök samt kontakter med myndigheter, högskola och näringsliv.

Vi pedagoger förvandlar information till grundläggande kunskaper och lär dig kritiskt tänkande så att du kan påverka och ändra villkoren i samhället. Oavsett var du arbetar i framtiden är det viktigt att du kan utnyttja språket och din utbildning för att föra fram dina budskap på bästa sätt. 

Programfördjupning (300p)

  • Engelska 7, 100p
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p
  • Geografi 2, 100p

Vår strävan är att eleverna ska

  • utveckla kunskaper om hur idéer, föreställningar och materiella villkor har påverkat utformningen av människors liv i olika kulturer
  • utveckla förmågan att formulera, analysera och kritiskt granska allmängiltiga problem i Sverige och omvärlden
  • få goda förutsättningar och intresse för att delta i den utveckling som sker i och utanför Sverige
  • ha god kunskap att kommunicera på svenska och engelska i argumenterande sammanhang
  • utveckla förmågan att förstå ytterligare minst ett språk i tal och skrift
  • förberedas för fortsatt lärande.

Utveckling på flera plan

Bromma gymnasium med sina fokusområden hälsa, internationalisering och entreprenörskap erbjuder en utbildning som värdesätter ansvar och ömsesidig respekt och som förbereder dig för högre studier i Sverige och utomlands.

Du får solida baskunskaper, goda språkkunskaper och ges möjlighet att utveckla din kommunikativa kompetens. Problemlösning och samarbete är centrala begrepp i undervisningen. 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Camilla Wahl, biträdande rektor
Telefon: 08-508 494 07
Epost: camilla.wahl@edu.stockholm.se

 

Dela: