Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är det självklara valet för dig som vill förstå det nya informationssamhället och som vill lära dig mer inom områden som kultur, miljö och samhällsvetenskap. Vi förvandlar information till grundläggande kunskaper och lär dig kritiskt tänkande så att du kan påverka och ändra villkoren i samhället. Oavsett var du arbetar i framtiden är det viktigt att du kan utnyttja språket för att föra fram dina budskap på bästa sätt. På samhällsvetenskapsprogrammet får du träna dina färdigheter i detta genom inspirerande undervisning, livfulla diskussioner och ett varierat arbetssätt där modern informationsteknologi är ett självklart hjälpmedel. Samhällsvetenskapsprogrammet ger en god grund för att läsa vidare på högskolan och för att gå ut i samhällslivet.

Inriktning samhällsvetenskap

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskaprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap ger dig en bred allmänbildning samt goda kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Programmet ger behörighet till många högskoleutbildningar. Du får vara med och påverka framtidens samhälle, fördjupa dig inom historia, samhällskunskap, geografi och religion och du får en varierad undervisning med lärarledda lektioner, temastudier, tvärvetenskapligt arbetssätt, egen forskning, grupparbeten, föreläsningar och många intressanta studiebesök samt kontakter med myndigheter, högskola och näringsliv.

Programfördjupning (300p)

  • Engelska 7, 100p
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p
  • Geografi 2, 100p

Vår strävan är att eleverna ska

  • utveckla kunskaper om hur idéer, föreställningar och materiella villkor har påverkat utformningen av människors liv i olika kulturer
  • utveckla förmågan att formulera, analysera och kritiskt granska allmängiltiga problem i Sverige och omvärlden
  • få goda förutsättningar och intresse för att delta i den utveckling som sker i och utanför Sverige
  • ha god kunskap att kommunicera på svenska och engelska i argumenterande sammanhang
  • utveckla förmågan att förstå ytterligare minst ett språk i tal och skrift
  • förberedas för fortsatt lärande.

Utveckling på flera plan

Bromma gymnasium erbjuder en utbildning som värdesätter ansvar och ömsesidig respekt och som förbereder dig för högre studier i Sverige och utomlands. Du får solida baskunskaper, goda språkkunskaper och ges möjlighet att utveckla din kommunikativa kompetens. Problemlösning och samarbete är centrala begrepp och du har god tillgång till informationsteknik.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Lennart Kågestam, rektor
Telefon: 08-508 330 06
Epost: Lennart.Kagestam@stockholm.se

 

Dela: