Skolk påverkar studiebidraget

Sedan första januari 2012 gäller hårdare regler vid otillåten frånvaro.

Studiebidraget kan dras redan efter enstaka oanmälda frånvarotillfällen.

Läs mer vad CSN skriver via länken till höger.

Dela: