Till innehåll på sidan

Specialpedagog

Specialpedagog arbetar övergripande och har fokus på att lärmiljön anpassas så att den gagnar alla elever. Specialpedagogerna påverkar och undanröjer de eventuella hinder som finns, i syfte att eleven ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Specialpedagog finns bland annat till för alla elever som vill diskutera studierna utifrån sitt perspektiv. Specialpedagogen förmedlar information och kunskap kring de kompensatoriska program som finns på skolan, gör kartläggningar och upprättar åtgärdsprogram.

Specialpedagen arbetar med studiehandledning och studieteknik, enskilt eller i grupp, samt stöttar och ger handledning där det behövs.

Helena Ahlin Abarca, Specialpedagog
abarca.helena.ahlin@edu.stockholm.se
08-508 494 37

 

Dela: