Till innehåll på sidan

Språkintroduktion

Du som vill bli behörig till ett nationellt program, är välkommen till oss.

Bromma gymnasium erbjuder Språkintroduktion, där du studerar på heltid och följer din individuella studieplan.

Språkintroduktion vänder sig till dig som har varit kort tid i Sverige och som behöver komplettera dina ämneskunskaper, samt utveckla dina färdigheter i svenska språket. 

Du studerar i normalfallet högst tre år. Studieplanen ses över kontinuerligt och skolans studie- och yrkesvägledare kan ge dig individuell vägledning under utbildningen.

 

Vårt arbetssätt

Under din studietid hos oss har du alltid tillgång till en mentor som handleder dig i dina studier. Du erbjuds även att läsa modersmål och får studiehandledning på modersmål för att lyckas i dina studier. 

Undervisningen sker i samspel med eleverna och är varierande i både innehåll, metodik och examinationsformer. Lärarna är engagerade och skapar förutsättningar för att alla ska lyckas. 

Skolans elevhälsoteam finns också alltid redo vid behov och du som elev har god tillgång till specialpedagog, kurator och skolsköterska vid behov. 

 

Grundskolämnen du kan läsa

  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Moderna språk/modersmål
  • Naturorienterade ämnen (Biologi, Fysik, Kemi, Teknik)
  • Samhällsorienterade ämnen (Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap)
  • Bild eller Musik

Ladda ner poängplan för språkintroduktion

Nästa steg - gymnasiet

Om du lyckas med dina studier kan du redan efter ett år på språkintroduktion uppnå gymnasiebehörighet och kan då söka till ett nationellt program hos oss eller på en annan gymnasieskola.

Vi på Bromma gymnasium förbereder dig för vidare studier i en utvecklande och trivsam atmosfär.

Våra lokaler är nyligen renoverade, de är möblerade för ett varierat och modernt arbetssätt och de har en hög teknisk standard.

Dela: