Till innehåll på sidan

Stipendier med och utan behovsprövning

Vet du att du har möjlighet att söka ekonomiskt stöd? Läs om stipendier du kan söka och om hur du bör utforma din ansökan.

Bromma gymnasium har två egna stiftelser. Den ena innehar behovsprövade stipendier och den andra elevstipendier. Behovsprövade bidrag eller stipendier kan sökas för ekonomiskt stöd till utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, idrottsverksamhet och social verksamhet.

Behovsprövade stipendier

Du som studerar på Bromma gymnasium kan ansöka om behovsprövat stipendium från Axel och Thyra Sandströms Stiftelse.

Ändamål: Stipendier till behövande elever vid Bromma gymnasium. Utdelas som stipendier till välartade, begåvade, behövande ungdomar vid Bromma gymnasium.
Kontakta kurator om kriteriet ”behövande” och din lärare om intyg av övriga kriterier.

När du har blivit tilldelad ett stipendium ska denna blankett fyllas i och lämnas in.

Ansökan

Ansökan till de behovsprövade stipendierna sker löpande. Ansökningsblanketten kan laddas ned via denna länk eller hämtas hos kurator.

Tänk på:

  • Ansökningen måste vara fullständig med alla eventuella bilagor.
  • Lämnat stipendium och bidrag från stiftelser är en gåva. Beslut tas av rektor och det går inte att överklaga.

Kontakt

Om du har frågor kring Axel och Thyra Sandströms stiftelse kan du kontakta Kurator på telefon 08-508 494 24.

Övriga stipendier

https://bostadshub.se/stipendiet

Dela: