Stipendier med och utan behovsprövning

Bromma gymnasium har två egna stiftelser. Den ena innehar behovsprövande stipendier och den andra elevstipendier. Behovsprövade bidrag eller stipendier kan sökas för ekonomiskt stöd till utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, idrottsverksamhet och social verksamhet.

Behovsprövande stipendier

Du som studerar på Bromma gymnasium kan ansöka behovsprövat stipendium från Axel och Thyra Sandströms Stiftelse.

Ändamål: Stipendier till behövande elever vid Bromma gymnasium. Utdelas som stipendier till välartade, begåvade, behövande ungdomar vid Bromma gymnasium.
Kontakta kurator om kriteriet ”behövande” och din lärare om intyg av övriga kriterier.

När du har blivit tilldelad ett stipdenium ska denna blankett fyllas i och lämnas in.

Ansökan

Ansökan till de behovsprövade stipendierna sker löpande. Ansökningsblanketten kan laddas ned via länken till höger eller hämtas i skolans reception.

Tänk på:

 • Ansökningen måste vara fullständig med alla eventuella bilagor.
 • Du som uppfyller villkoren för flera stiftelser behöver endast skicka in en ansökan. Du behöver inte ange stiftelsens namn.
 • Lämnat stipendium och bidrag från stiftelser är en gåva. Beslut tas av rektor och det går inte att överklaga.

Årliga stipendier från skolan

Inom ramen för elevstipendier delar skolan vid varje läsårsslut ut stipendier inom följande kategorier:

 • Årets ekonom
 • Stora naturvetarpriset
 • Årets samhällsvetare
 • Årets teknikelev
 • Svenska språket
 • Moderna språk: tyska, franska, italienska, spanska
 • Årets konstnär
 • Årets fotograf
 • Årets musiker
 • Föräldraföreningens kompispris

Uppdateringen av namnen (Årets samhällsvetare samt Årets teknikelev) som ni ska göra måste följa med i alla sammanhang där skolan nämner eller skriver om utmärkelserna (t ex även på ev diplom delas ut). Kommer dessa namn att bytas nu eller gör ni det själva när ni tagit över webbplatsen?

Stipendiernas och bidragens storlek varierar, då de baseras på fondernas årliga avkastning. Det innebär att ett år kan utdelningen omfatta större belopp än ett annat år. Skolan reserverar sig också för eventuella ändringar inom stipendiekategorierna.

När du har blivit tilldelad ett stipdenium ska denna blankett fyllas i och lämnas in.

Kontakt

Om du har frågor kring skolans stiftelser kan du kontakta Eva Jabell eller Nesrin Hido på telefon 08-508 49400.

Fler stiftelser

Stockholms stad förvaltar fler stiftelser. Mer information om dem hittar du via länken till höger.

Dela: