Till innehåll på sidan

Studieteknik – att läsa för att lära

En god studieteknik är bra för den som har mycket annat att göra och snabbt vill komma ihåg så mycket som möjligt.

 För att lyckas med dina studier ska du skaffa dig goda studievanor:

 • Tänk positivt och ha målet för arbetet klart för dig.
 • Studera vid regelbundna tider, inte när det råkar bli tid över.

 • Ha en bestämd läsplats så att du kan ha alla böcker, anteckningar samt dator till hands.

 • Börja inte läsa när du är hungrig eller trött, då fungerar din hjärnkapacitet sämre.

 • Läs olikartade ämnen efter varandra.

 • Se till att ljuset kommer från vänster om du är högerhänt och vice versa.

 • Du orkar mer, förstår mer om du motionerar regelbundet.

 • Intresse för ämnet och uthålligt arbete är grunden för goda studieresultat.

Bästa pluggknepen

 1. Skaffa dig en överblick av vad texten handlar om. Läs rubriker, texter till bilder och sammanfattningar för att få grepp om helheten och sammanhanget.
 2. Läs inte texten i detta steg. Låt ögonen glida över texten – fäst blicken när du hittar något viktigt – markera eventuellt viktiga stycken med ett streck i marginalen.
 3. Djupläsning/Intensivläsning – Nu har du fått en överblick av texten och du ska nu lära dig innehållet mer noggrant. 
- Markera ord du vill komma ihåg – nyckelord/huvudord (ord som är viktiga för att förstå vad texten handlar om). 
- Numrera gärna.
- Skriv stödord som gör att du minns innehållet eller använd dig av tankekarta/mindmap.
- Slå upp ord du inte förstår i en ordlista.
- Försök tänka ut frågor som du kan tänkas få och skriv ner dem.
- Förhör dig själv. Titta i första hand på understrykningar och antecknade nyckelord/stödord/tankekarta.
 4. Läs igenom hela texten en gång till stycke för stycke.
 5. Innan förhör/prov – kontrollera dig själv genom att gå igenom nyckelorden igen, för att se att du minns det lästa. 


Om minne och glömska


Mycket forskning har gjorts kring att "plugga in" fakta (glosor, matematiska formler, grammatikregler mm.).

Ju fler sinnen du använder, desto bättre. Att till exempel anteckna/stryka under medan du läser underlättar för minnet.

Arbeta i kortare perioder, 20–40 minuter. Lägg in 5–10 minuters paus.

Dela upp stoffet i mindre delar, till exempel tio glosor i taget.

Först går inlärningen snabbt. Efter ett tag avstannar den. Du har nått en platå. Avbryter du då kommer glömskan snabbt – man måste fortsätta och besegra trögheten med sin vilja.

När kunskapen sitter på plats ska du inte sluta läsa. Förhör dig själv ytterligare en stund. Det kallas överinlärning och är guld värd.

Du glömmer mest under det första dygnet efter inlärningen – medicinen heter repetition. Första repetitionen ska ske samma dag, den andra efter två dagar, tredje efter en vecka och den fjärde efter en månad. Sedan sitter det!

Att anteckna under lektionen


När du antecknar måste du göra ett urval – det går aldrig att skriva ned allt läraren säger. Det är som att finna nyckelord i en text – du måste rensa bort alla överflödiga ord.

Några tips på vägen

 • Ge gott om plats åt anteckningarna. Lämna blanka rader här och var så att du kan skriva till och förtydliga efter lektionen.
 • Anteckna allt som skrivs på tavlan.
 • Skriv upp nya termer och begrepp – med förklaringar.
 • Missar du något under genomgången så ska du inte stanna upp. Komplettera istället efteråt.
 • Gå igenom anteckningarna samma dag. Komplettera och förtydliga.

Utnyttja lektionstiden

Koncentration och effektivitet under lektionstid leder till färre timmar läxläsning på fritiden! Kom välutrustad och i tid till lektionerna. Ta med läroböcker, anteckningsbok, almanacka, papper, penna, sudd, pärm m.m. För att trivas är det bra om du använder ett trevligt språk gentemot din omgivning. Det bäddar för att få ett gott bemötande och lägger grund för en avspänd och givande undervisningssituation. Lyssna noga på läraren och försök att vara aktiv under lektionen. Då lär du dig bättre.

Dela: