Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 3

 • Ledighet måste beviljas

  Om du har beviljats ledighet av mentor eller rektor registreras detta av mentor som anmäld frånvaro. Lov upp till tre dagar beviljas av mentor. Längre ledighet avgörs av rektor.

  Kategorier:
 • Viktigt att anmäla frånvaro

  Frånvaroanmälan

  Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig VARJE DAG under den perioden du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

  Kategorier: