Till innehåll på sidan

Ledighet

Antal: 1

  • Frånvaropolicy

    Att gå på gymnasiet är frivilligt, men när man väl bestämt sig att gå så är skoldagarna obligatoriska. Studier på gymnasiet är en heltidssysselsättning. Som elev skall man närvara på samtliga lektioner och andra aktiviteter.

    Kategorier: