Ledighet

Antal: 1

  • Frånvaropolicy

    Att gå på gymnasiet är frivilligt, men när man väl bestämt sig att gå så är skoldagarna obligatoriska. Studier på gymnasiet är en heltidssysselsättning. Som elev skall man närvara på samtliga lektioner och andra aktiviteter.

    Närvaron är förstås viktig för elevens lärande, men också för att varje elev bidrar till ett gemensamt lärande.

    Kategorier: