Ledighet

Antal: 1

  • Ledighet måste beviljas

    Om du har beviljats ledighet av mentor eller rektor registreras detta av mentor som anmäld frånvaro. Lov upp till tre dagar beviljas av mentor. Längre ledighet avgörs av rektor.

    Kategorier: