Skolsköterska

Antal: 1

  • Välkommen till skolhälsovården

    Vår uppgift är att följa din hälsa och utveckling under din skoltid. Du kan rådfråga oss om det mesta som rör kroppsliga funderingar och medicinska problem. Ibland kan dina funderingar leda till att vi hjälper dig till andra instanser, till exempel sjukvården, ungdomsmottagningen eller BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri).

    Hälsosamtal

    Under ditt första läsår kommer du att kallas till ett hälsosamtal. Din hälsojournal från grundskolan följs upp.

    Kategorier: