Till innehåll på sidan

Vision

Antal: 1

  • Kunskap och gemenskap

    Bromma gymnasium har en kultur som präglas av öppenhet, vänlighet och glädje. Verksamheten har sin grund i goda relationer där alla blir sedda och känner sig betydelsefulla.

    Skolan har tydliga rutiner och strukturer.

    Kategorier: