Synpunkter

Antal: 1

  • Kvalitetsgaranti

    Kunskap och gemenskap hand i hand

    Bromma gymnasium strävar efter att ge eleverna en högskoleförberedande utbildning med hög kvalitet inom ramen för Ekonomi-, Natur, Samhällsvetenskaps- och Teknikprogrammen.