Till innehåll på sidan

Teknikprogrammet

Vi erbjuder en utbildning som ger dig redskap och teknisk kompetens för fortsatta högskolestudier inom många områden. Du kan bli arkitekt, flygledare, produktvecklare och mycket mer.

Du undervisas av engagerade lärare som samarbetar kring helheten och sätter din utbildning i centrum. Studiebesök, föreläsare och regelbundna kontakter med yrkesverksamma personer utanför skolans värld är självklara inslag. Vi har ett gott arbetsklimat på programmet och mycket nöjda elever. Vi värdesätter ansvar och ömsesidig respekt. 

Teknikprogrammet erbjuder två inriktningar; Teknikvetenskap och Design och produktutveckling. Teknikvetenskap har profilerna Flygteknik och Hållbar energi. Design och produktutveckling har profilen Innovativ design.

Inriktning Design och produktutveckling med profil Innovativ design

Ladda ner poängplan för Teknikprogrammet, inriktning Design och produktutveckling

Inriktning design och produktutveckling på teknikprogrammet är en kreativ och spännande utbildning som ger dig en gedigen grund inom design och produktutveckling.  

Vi arbetar med designprocessens olika områden där de funktionella, ergonomiska och estetiska perspektiven är särskilt viktiga. Vi designar olika produkter t.ex. spelpjäser, tejphållare, möbler, bilar och valfria produkter.

Vi skissar, gör bilder och ritningar samt skapar modeller i olika material och tekniker för att gestalta våra designidéer.  När det gäller 3D-ritprogram används enklare och mer avancerade såsom SolidWorks. Vissa designarbeten skriver vi ut på skolans 3D-skrivare. Arbetena presenteras muntligt och skriftligt.  Grundläggande designhistoria, begrepp, stilar och material behandlas också och vi går på utställningar och gör studiebesök inom teknik och designområdet.

Under den senare delen av utbildningen arbetar vi med produktutveckling och gör marknadsundersökningar, skriver kravspecifikationer, gör funktionsanalyser, väljer material och skapar prototyper utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. En del elever väljer också att tävla med sina innovationer i nationella och lokala evenemang. Det kan vara Ung företagsamhet, Blixtlåset och Brommas gymnasiearbetstävling.

Efter gymnasiet kan du studera vidare på olika högskolor som KTH:s civilingenjörsutbildningar, till exempel Design och produktframtagning, Arkitektur samt Industridesign på Konstfack. Vi samarbetar med KTH och Konstfack samt har kontakter med olika designföretag. Du kan också studera ett fjärde år på teknikprogrammet vid vissa gymnasieskolor och bli gymnasieingenjör alternativt studera vid tekniska yrkeshögskolor. 

Utöver examination från utbildningen finns möjlighet att erhålla certifiering i Solidworks vilket är meriterande på arbetsmarknaden.

Programfördjupning (400p)

  • CAD 2, 50 p
  • Bild och form 1a2, 50 p
  • Teknikspecialisering (Innovativ design), 100 p
  • Fysik 2, 100 p
  • Engelska 7, 100 p

Inriktning Teknikvetenskap med profil Hållbar energi eller profil Flygteknik

Ladda ner poängplan för Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap, profil Hållbar energi eller profil Flygteknik

Inriktningen teknikvetenskap på Bromma gymnasium är ett högskoleförberedande teknikprogram som ger dig fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Du kommer att lära dig olika materials egenskaper, ritteknik, mekanik och hållfasthetslära för att kunna göra beräkningar av olika konstruktioner. Under utbildningen kommer du också få lära dig CAD (3D-modelleringsprogrammet SolidWorks) för att skapa olika konstruktioner och skriva ut dem i våra 3D-skrivare.

Kursen Engelska 7 som ingår i studieplanen är en merit vid fortsatta universitetsstudier. Inom ramen för individuella valet får du också möjlighet att läsa Moderna språk, Matematik 5 och Matematik specialisering för att bredda dina kunskaper och få meritpoäng. Om du gör rätt val kan du söka till många olika utbildningar efter gymnasiet.

Hos oss får du välja mellan två programfördjupningar/profiler. De som väljer profilen hållbar energi kommer att få fördjupade kunskaper om termodynamiken och om olika energiprocesser för att kunna välja och tillämpa förnyelsebara energikällor. I årskurs 1 utmanas du i att hitta den optimala lösningen för uppvärmning av en bostad. Under det andra året får du kunskaper om olika energiprocesser och slutligen i årskurs 3 fördjupas och tillämpas kunskaperna om hållbar energi i olika arbeten. De som väljer profilen flygteknik kommer att fördjupa sig i aerodynamik, flygplanskonstruktioner och gasturbinmotorer för att kunna välja miljövänliga tekniska lösningar inom flygindustrin. Båda profilerna förbereder dig för framtidens utmaningar inom hållbar utveckling.

Efter gymnasiet kan du söka till olika civilingenjörsutbildningar eller studera vid tekniska yrkeshögskolor. Du kan också studera ett fjärde år på teknikprogrammet vid vissa gymnasieskolor och bli gymnasieingenjör.

Utöver examination från utbildningen finns möjlighet att erhålla certifiering i Solidworks vilket är meriterande på arbetsmarknaden.

Programfördjupning (400p)

  • Konstruktion 1, 100 p
  • Cad 1, 50 p
  • Cad 2, 50 p
  • Teknikspecialisering (Hållbar energi eller Flygteknik), 100 p
  • Engelska 7, 100 p

 

NOTERA ATT det, av schematekniska skäl, inte är möjligt att välja en nationell idrottsutbildning (NIU) om du läser på teknikprogrammet.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med:

Adelina Angel, inriktning Teknikvetenskap profil Hållbar energi
E-post: adelina.angel@edu.stockholm.se

Enes Ziga, inriktning Teknikvetenskap profil Flygteknik
E-post: enes.ziga@edu.stockholm.se

Christina Kronlund, inriktning Design och produktutveckling profil Hållbar innovation
E-post: christina.kronlund@edu.stockholm.se

Magdalena Stare, biträdande rektor Teknik- och Naturvetenskapsprogrammet

Telefon: 08 - 508 494 22
E-post: magdalena.stare@edu.stockholm.se

 

Dela: