Till innehåll på sidan

Vad gör specialpedagogen?

Specialpedagogen finns på skolan för dig som har behov av stöd i undervisningen.

Du som elev i behov av stöd kan alltid ta kontakt med en specialpedagog som förstår och kan stötta dig på ett professionellt sätt i skolarbetet.

Ditt behov av hjälp styr hjälpens utformning. Du kan få hjälp med till exempel studieteknik, få läromedel och skönlitteratur inlästa, tips på träning på det specifika problemet, längre provtid, mindre grupp vid redovisningar, hjälp att planera och strukturera skolarbeten. Vi kan även erbjuda specialundervisning om du har motivationsproblem, kunskapsluckor, långsam inlärning, sjukdom som försvårar inlärning och annat.

I början av årskurs ett diagnostiseras alla elever i svenska, engelska och matematik. Här kan elever som kan behöva stöd upptäckas. En pedagogisk utredning kan göras och därefter beslutas om stöd i samråd med hemmet.

Studieteknik

Med rätt studieteknik kan du läsa så tidsbesparande som möjligt och därmed få större utdelning av pluggandet. Via länken till höger hittar du studietekniktips för dig som vill läsa på ett effektivt sätt. Prova och se vilka tips som fungerar för dig!

Vår specialpedagog

Helena Ahlin Abarca, specialpedagog
E-post: abarca.helena.ahlin@edu.stockholm.se

Telefon 08 - 508 494 37

Helena finns i rum A237, i samma korridor som rektorerna.

Dela:
Kategorier: