Vad gör specialpedagogen?

Specialpedagogen finns på skolan för dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli eller andra former av inlärningsproblem. Dyslexi och dyskalkyli är besläktade med varandra på så sätt att man inte har begåvningsproblem men ändå problem med inlärningen. Du som har inlärningsproblem behöver kontakt med en specialpedagog som förstår och kan stötta dig på ett professionellt sätt i skolarbetet.

Behovet styr

Ditt behov av hjälp styr hjälpens utformning. Du kan få hjälp med till exempel studieteknik, få läromedel och skönlitteratur inlästa, tips på träning på det specifika problemet, längre provtid, mindre grupp vid redovisningar, hjälp att planera och strukturera skolarbeten. Vi kan även erbjuda specialundervisning om du har motivationsproblem, kunskapsluckor, långsam inlärning, sjukdom som försvårar inlärning och annat.

I början av årskurs ett diagnostiseras alla elever i svenska, engelska och matematik. Här kan elever som kan behöva stöd upptäckas. En pedagogisk utredning kan göras och därefter beslutas om stöd i samråd med hemmet.

Studieteknik

Med rätt studieteknik kan du läsa så tidsbesparande som möjligt och därmed få större utdelning av pluggandet. Via länken till höger hittar du studietekniktips för dig som vill läsa på ett effektivt sätt. Prova och se vilka tips som fungerar för dig!

Vår specialpedagog

Helena Ahlin Abarca, specialpedagog
E-post: abarca.helena.ahlin@edu.stockholm.se

Telefon 08 - 508 494 37

Hon finns i rum A237, i samma korridor som rektorerna.

Dela:
Kategorier: