Välj Bromma gymnasium

Här möts du av behöriga och engagerade lärare som samarbetar i arbetslag kring klasserna och i kontakt med världen utanför skolan. Vi samarbetar med företag, gör många studiebesök, bjuder in föreläsare och låter eleverna arbeta med projekt knutna till våra kontakter i Europa och övriga delar av världen. Vi gör också studieresor till olika länder. Skolan satsar stort på entreprenörskap och låter många elever starta och driva ett UF-företag på skoltid. År 2019 blev vi Sveriges största UF-skola. Hela 35 UF-företag startades, drevs och avvecklades under läsåret 2018/19.

Alla våra utbildningar är högskoleförberedande. Här kan du välja 
Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik, Teknikprogrammet med inriktningarna teknikvetenskap, design- och produktutveckling profil flyg samt design- och produktutveckling profil teknisk design. Läs mer under Våra utbildningar. På Bromma gymnasium kan du även läsa nationell idrottsutbildning med inriktning basket eller fotboll, som kan läsas ihop med alla program utom Teknikprogrammet. 

Du som elev får vara med och påverka genom klassråd, lagråd och skolråd. Skolans tydliga ordningsregler ger trygghet och studiero.

Det lilla extra

Bromma gymnasium är nyrenoverad och fräsch, lugn och trevlig att vistas i. Skolan är precis lagom stor och ligger nära kommunikationer men ändå med ett vackert och skyddat läge. Här finns många roliga aktiviteter vid sidan av den ordinarie undervisningen, till exempel Brommakampen, en tävling mellan alla klasser med roliga grenar som t ex att bygga spagettitorn och kasta pappersflygplan. Skolan har en idrottsförening som alla som vill kan gå med i gratis. Då får man bl. a tillgång till idrottshallen efter skoltid. Skolan deltar också i flera idrottsturneringar. När du blir sugen på något att äta finns det en modern, trivsam matsal och ett café.

Skolan har en engagerad och mycket kompetent bibliotekarie. Bibliotekarien är involverad i undervisningen och underhåller ett stort och fint skolbibliotek. Här finns även ett elevvårdsteam som består av sjuksköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger och studievägledare.

 

Dela: