Till innehåll på sidan

Välj Bromma gymnasium

Vill du få en bra utbildning? Gå på en skola med stark samanhållning mellan eleverna? Få en gymnasietid att minnas med glädje? Sök till Bromma gymnasium!

Engagerade lärare

Här möts du av legitimerade och engagerade lärare som samarbetar i arbetslag kring klasserna och i kontakt med världen utanför skolan. Vi samarbetar med företag, gör många studiebesök, bjuder in föreläsare och låter eleverna arbeta med projekt knutna till våra kontakter i Europa och övriga delar av världen. Vi gör också studieresor till olika länder. Lärarna arbetar med många olika pedagogiska metoder för att ge dig en varierad undervisning och en kunskap av hög kvalitet. Du har en egen mentor som du alltid kan vända dig till med allmänna frågor om dina studier.

Ung företagsamhet

Skolan satsar stort på entreprenörskap och låter många elever starta och driva ett UF-företag på skoltid. Tanken bakom det är att eleverna ska utvecklas till självständiga individer som klarar sig bra på arbetsmarknaden. Undersökningar visar att elever som drivit ett UF-företag drabbas av arbetslöshet i mindre utsträckning än andra.  

År 2019 blev vi Sveriges största UF-skola. År 2020 blev vi Top 4 av alla Stockholms skolor gällande resultat/kvalitet och hela 85 UF-företag startades, drevs och avvecklades under läsåret. I maj 2020 vann våra elever flera priser i SM i UF-företagande och en lärare fick priset årets lärare.

Elevinflytande och elevhälsa

Du som elev får vara med och påverka genom klassråd, matråd och elevråd. Varje vecka deltar representanter från Elevrådsstyrelsen i skolans ledningsgruppsmöten. Detta för att rektor och biträdande rektorer på ett effektivt sätt ska få möjlighet att diskutera och besluta gällande aktuella ärenden ur ett elevperspektiv. För att bevaka att elevernas arbetsmiljö är så bra som möjligt finns flera elevskyddsombud.

Skolans tydliga ordningsregler ger dig trygghet och studiero och du kan alltid vända dig till någon i vårt elevhälsoteam om det är något som skaver. Där finns kuratorer, skolsköterskor, specialpedagog och studievägledare som arbetar oförtrutet för alla elevers välmående och studieframgång. 

Fina lokaler och roliga aktiviteter

Bromma gymnasium är nyrenoverad och fräsch, lugn och trevlig att vistas i. Skolan är precis lagom stor och ligger nära kommunikationer men ändå med ett vackert och skyddat läge. Lokalerna är välutrustade och ändamålsenliga. Här finns två idrottshallar med nytt golv och utrustning, ett gym, stor aula, laborationssalar med all nödvändig utrustning och till och med några trevliga djur som sköts av elever och lärare. När du blir sugen på något att äta finns det en modern, trivsam matsal och ett café. Skolan har en engagerad och mycket kompetent bibliotekarie. Bibliotekarien är involverad i undervisningen och underhåller ett stort och fint skolbibliotek. Dit är du alltid välkommen för att få hjälp att hitta material till ditt skolarbete eller arbeta ostört. 

På skolan finns många roliga aktiviteter vid sidan av den ordinarie undervisningen, till exempel Brommakampen, en tävling mellan alla klasser för att skapa samhörighet och gemenskap. Under året ordnas även andra tävlingar beroende på säsong. Det kan handla om bästa pumpaansikte, snyggaste pepparkakshus eller vem som kan flest Pi-decimaler. Skolan har en idrottsförening som alla som vill kan gå med i. Då får man bl. a tillgång till idrottshallen efter skoltid. Medlemmar i idrottsföreningen har också möjlighet att delta i flera idrottsturneringar. 

Dela: