Välj Bromma gymnasium

Vill du få en bra utbildning? Gå på en skola med stark samanhållning mellan eleverna? Få en gymnasietid att minnas med glädje?

Sök till Bromma gymnasium.

Här möts du av behöriga och engagerade lärare som samarbetar i arbetslag kring klasserna och i kontakt med världen utanför skolan. Vi samarbetar med företag, gör många studiebesök, bjuder in föreläsare och låter eleverna arbeta med projekt knutna till våra kontakter i Europa och övriga delar av världen. Vi gör också studieresor till olika länder.

Skolan satsar stort på entreprenörskap och låter många elever starta och driva ett UF-företag på skoltid. År 2019 blev vi Sveriges största UF-skola. Hela 35 UF-företag startades, drevs och avvecklades under läsåret 2018/19.

Du som elev får vara med och påverka genom klassråd, lagråd och skolråd. Skolans tydliga ordningsregler ger trygghet och studiero.

Det lilla extra

Bromma gymnasium är nyrenoverad och fräsch, lugn och trevlig att vistas i. Skolan är precis lagom stor och ligger nära kommunikationer men ändå med ett vackert och skyddat läge.

På skolan finns många roliga aktiviteter vid sidan av den ordinarie undervisningen, till exempel Brommakampen, en tävling mellan alla klasser för att skapa en samhörighet och gemenskap.

Skolan har en idrottsförening som alla som vill kan gå med i. Då får man bl. a tillgång till idrottshallen efter skoltid. Skolan deltar också i flera idrottsturneringar. När du blir sugen på något att äta finns det en modern, trivsam matsal och ett café.

Skolan har en engagerad och mycket kompetent bibliotekarie. Bibliotekarien är involverad i undervisningen och underhåller ett stort och fint skolbibliotek

Här finns även ett elevhälsoteam som arbetar för alla elevers välmående och studieframgång.

Dela: