Till innehåll på sidan

Välkommen till skolhälsovården

Vår uppgift är att följa din hälsa och utveckling under din skoltid. Du kan rådfråga oss om det mesta som rör kroppsliga funderingar och medicinska problem. Ibland kan dina funderingar leda till att vi hjälper dig till andra instanser.

Hälsosamtal

Under ditt första läsår kommer du att kallas till ett hälsosamtal. Din hälsojournal från grundskolan följs upp.

I journalen finns bland annat uppgifter om syn, hörsel, längd, vikt och vaccinationer. Du besvarar frågor som handlar om din fysiska och psykiska hälsa. Denna hälsoprofil ligger till grund för hälsosamtalet.

Bra att veta om skolhälsovården

Inom skolhälsovården har vi lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte utan ditt medgivande får föra vidare sådant som du anförtror oss. Vissa undantag finns dock, till exempel kännedom om övergrepp. Vi pratar alltid med dig först.

Vi ingår i skolans kristeam

I våra arbetsuppgifter ingår också att arbeta med mobbningsfrågor.
Vi deltar i följande konferenser: Elevvårdskonferenser, mentorskonferenser, föräldramöten och föräldrasamtal

Du är välkommen att "titta in" eller beställa tid. För mottagningstider, se i väntrummet.

Skolläkare

Vår skolläkare finns på skolan en dag varannan vecka. Du kan boka tid via skolsköterskorna.

Mer information och länksamling

Till höger hittar du flera användbara länkar.
Viktiga adresser listar adress och telefonnummer till ungdomsmottagningar, brottsoffersjour, sjukvårdsrådgivning m.m.

Skolsköterskornas länksamling innehåller många viktiga och användbara länkar.
Via övrig information kan du läsa om olycksfallsförsäkring och sjukanmälan.

”Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.” Skollagen

Kontakt

Cecilia Eiderbrant, skolsköterska 
Telefon: 08 - 508 494 08
E-post: cecilia.eiderbrant@edu.stockholm.se

Johanna Haverdahl, skolsköterska
Telefon: 08 - 508 494 23
E-post: johanna.haverdahl@edu.stockholm.se

Dela: