Till innehåll på sidan

Viktigt att anmäla frånvaro

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig VARJE DAG under den perioden du är frånvarande.

När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Närvaron är obligatorisk

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor.

Anmäla Frånvaro/Närvaro

Bromma gymnasium har från och med höstterminen 2018 gått över till frånvarosystemet Frånvaro/Närvaro i Skolplattformen. I Frånvaro/Närvaro kan elev och vårdnadshavare få en överblick över elevens frånvaro.

Klicka här för info om hur du som elev och vårdnadshavare kommer in i Skolplattformen.

Vid frågor kring inloggning, tekniska problem mm kontakta supporten. Se kontaktuppgifter nedan.

Vårdnadshavare tel.: 08-508 11 552, e-post: support.skolplattformen@stockholm.se

Elev tel.: 020-33 09 00, e-post: elevsupport@edu.stockholm.se

Ledighetsansökan

Även ledighetsansökan görs på Skolplattformen av vårdnadshavare eller myndig elev. Beslut fattas av mentor eller vid längre ledighetsansökan av rektor. Som ett komplement till själva ansökan måste eleven fylla i en blankett gällande missade studier i samråd med undervisande lärare. Blanketten fås från expeditionen och lämnas in till mentor. 

Dela: