Viktigt att anmäla frånvaro

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig VARJE DAG under den perioden du är frånvarande.

När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Närvaron är obligatorisk

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor.

Anmäla Frånvaro/Närvaro

Bromma gymnasium har från och med höstterminen 2018 gått över till frånvarosystemet Frånvaro/Närvaro i Skolplattformen. I Frånvaro/Närvaro kan elev och vårdnadshavare få en överblick över elevens frånvaro.

Klicka här för info om hur du som elev och vårdnadshavare kommer in i Skolplattformen.

Ledighetsansökan

Även ledighetsansökan görs på Skolplattformen av vårdnadshavare eller myndig elev. Beslut fattas av mentor eller vid längre ledighetsansökan av rektor. Som ett komplement till själva ansökan måste eleven fylla i en blankett gällande missade studier i samråd med undervisande lärare. Blanketten fås från expeditionen och lämnas in till mentor. 

Dela: