Viktigt att anmäla frånvaro

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig VARJE DAG under den perioden du är frånvarande.

När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.
Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor.
Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan,måste du anmäla det i skolplattformen enligt denna manual varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

 

Frånvaro/Närvaro

Bromma gymnasium har från och med höstterminen 2018 gått över till frånvarosystemet Frånvaro Närvaro. Detta innebär vissa förändringar för elever och vårdnadshavare. I Frånvaro Närvaro kan elev och vårdnadshavare få en överblick över elevens frånvaro.

Frånvaroanmälan skall alltid göras i Frånvaro/Närvaro. Till Frånvaroanmälan

Om frånvaroanmälan gäller elev utan fullständigt personnummer eller om inloggning i Skolplattformen-Frånvaro-Närvaro är omöjligt av andra speciella skäl kan frånvaroanmälan göras genom att ringa expeditionen på Tel.nr. 08 - 508 494 00.

 

Närvaron är obligatorisk

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar.
Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor.

 

Hur kommer jag in i Frånvaro/Närvaro som elev?

Du som elev kommer in i Frånvaro/Närvaro:

Via denna länk: Till Frånvaroanmälan. Inloggning med Bank-ID krävs.

Via Skolplattformen. Klicka på Skolplattformen (elev) högst upp på sidan. Använder du en mobil eller surfplatta behöver du först klicka på Genvägar högst upp på sidan.

Inne i Skolplattformen klickar du sedan på Frånvaro Närvaro.

 

Hur anmäler jag min frånvaro som myndig elev?

Om du är myndig anmäler du din frånvaro genom att gå till frånvaroanmälan och där:

I frånvaro/närvaro
- Klicka på Frånvaroanmälan
- Klicka på ny Frånvaroanmälan
- Välj anledning
- Välj tid och datum och klicka på spara
 
Via appen Anmäl Frånvaro Stockholm som myndig elev, förutsatt att ditt telefonnummer är registrerat.

 

OBS! Omyndiga elever kan inte frånvaroanmäla sig själva genom appen Anmäl Frånvaro. 

 

Har du som elev inloggningsproblem?

Elever som har inloggningsproblem eller andra tekniska problem vänder sig till elevsupporten:

Tel: 020-44 33 00           

E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

 

Hur kommer jag in i Frånvaro/Närvaro som vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare kommer in i Frånvaro/Närvaro: 

Via denna länk: Till Frånvaroanmälan. Inloggning med Bank-ID krävs.
Via Skolplattformen. Klicka på Skolplattformen (vårdnadshavare) högst upp på sidan. Använder du en mobil eller surfplatta behöver du först klicka på Genvägar högst upp på sidan.

Inne i Skolplattformen klickar du sedan på Frånvaro Närvaro.

 

Hur anmäler jag frånvaro för mina barn som vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro på följande sätt:

I Frånvaro/Närvaro
- Klicka på Frånvaroanmälan
- Välj vilket barn det gäller
- Klicka på Ny Frånvaroanmälan
- Välj anledning
- Välj tid och datum och klicka på spara 
 
Via appen Anmäl Frånvaro Stockholm
Det är nödvändigt att rätt mobilnummer finns registrerat hos skolan för att appen ska fungera.

Via SMS:

Sms:a till 073-0121740

Anmäl frånvaro via sms

Nu kan du anmäla frånvaro till Skolplattformen via sms Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du nu via sms anmäla att ditt barn ska vara borta från förskolan/skolan vid sjukdom.
För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Skolplattformen. Om du har frågor om hur, ring supporten på 08–508 34 443.

Anmäl frånvaro (heldag)

Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-01 21 740
Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

Anmäl frånvaro (del av dag)

Anmäl att ditt barn ska vara bort en del av skoldagen genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN), radbryt, starttid – sluttid på frånvaron (HHMM-HHMM)

Skolans regler gäller
Skolans regler gäller för när på morgonen frånvaroanmälan ska göras för heldag. 

I dag – i morgon?
Från kl:18:00 kan du anmäla för nästa dag.

Anmäl frånvaro via app

Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro till skola via en app. Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du via appen Anmäl frånvaro Stockholm på ett enklare sätt anmäla att ditt barn ska vara borta från skolan vid sjukdom.
För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Skolplattformen. Om du har frågor om hur, ring supporten på 08–50834443.

Du kan ladda ner appen från App Store eller Google Play. När du startar appen första gången skall du gå till inställningar och lägga till ditt barns personnummer. Därefter kan du anmäla frånvaro för heldag i formatet ÅÅMMDD-NNNN.

Appen skapar ett sms åt dig som du sedan kan skicka i väg. Eventuell trafikkostnad tillkommer. 

 

Har du som vårdnadshavare problem att logga in?

Har du som vårdnadshavare problem med att logga in i Skolplattformen eller Frånvaro Närvaro vänder du dig hit:

Tel: 08- 508 11 552

E-post: e-support@stockholm.se

 

Skolans regler gäller

Skolans regler gäller för när på morgonen frånvaroanmälan ska göras för heldag.

I dag – i morgon?

Från kl:18:00 kan du anmäla för nästa dag

 

QR-koden

 

Google play

App store

Support för vårdnadshavare

www.supportguider.stockholm.se/484.guide

Tel: 08- 508 11 552

e-support@stockholm.se

Frånvaro/Närvaro elever och vårdnadshavare

Frånvaro elever via app

Frånvaro elever via sms

 

Dela: